Trivselregler

För dig och allas trevnad

Vi på ECOGYM vill att du ska ha en positiv upplevelse varje gång du besöker vårt gym. För allas säkerhet och trivsel har vi tagit fram regler som gäller när du vistas i våra lokaler. Vi uppmanar dig att läsa igenom våra trivselregler och vilkor nedan och att du även följer dessa när du tränar hos oss.

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i ECOGYM är PERSONLIGT. Minimiålder för att teckna medlems avtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort eller medlemsarmband. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort eller medlemsarmband under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll.

Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så den blir obrukbart ska detta omgående anmälas till personalen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 sek.

Vill du överlåta ditt medlemskap till en vän etc. förbehåller ECOGYM rätten att ta ut en administrationsavgift på 100 sek på den som överlåter avtalet.

Frysning av medlemskap ska meddelas i god tid innan. Frysning mer än 1 månad krävs intyg från läkare. ECOGYM fryser inga medlemskap i efterhand. Medlem har ansvar att meddela om detta och kan inte få sitt medlemskap retroaktivt fryst.

§ 2. Ytterskor

Medlem får INTE under några omständigheter ha ytterskor på sig i gymmet! Maskiner och golv tar skada.

§ 3. Spädbarn/ Barn/ Ungdomar UNDER 13 år

Som medlem får man INTE ta med sig sina barn till ECOGYMS lokaler. Man får inte heller ta med sig barnvagnen in i lokalen. Barnvagnen blockerar andra medlemmar samt att det är för barnets bästa och säkerhet. Som barn räknas barn under 13 år!

§ 4. Provträning

Provträning får enbart ske ifall man varit i kontakt med ECOGYM. Som medlem får man INTE släppa in någon bekant/vän. Detta kan leda till avstängning!

§ 5. Låna ut sitt kort/armband

Att låna ut sitt kort/armband till en vän som inte är medlem leder omedelbart till avstängning!

§ 6. Hygien

För allas trivsel torka av maskinerna efter användning. Lägg tillbaka redskap/vikter på rätt plats när du är klar. Släng skräp i papperskorgen. Vi vill visa att varje medlems engagemang räknas. I våra gemensamma utrymmen delar vi både glädje, svett och utrustning. Det innebär också att vi delar ansvaret för vilken miljö vi skapar.

§ 7. Avtalstid och uppsägning

Alla autogiroavtal har en obligatorisk uppsägningstid på 2 månader (efter 1 års bindningstid, ordinarie, student eller senior), (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal utan bindningstid). ECOGYM rekommenderar att uppsägning sker på anläggningen, eller mail.

§ 8. Uppsägning under bindningstid

Medlem kan säga upp sitt medlemskap under bindningstid, men kommer då få en slutfaktura på återstående antal månader plus erlägga för 2 månaders uppsägningstid.

§ 9. Prisändringar

Månadsavtalet är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske.

§ 10. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan vistas i ECOGYM.

§ 11. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. I våra lokaler råder Alkoholförbud och Drogförbud. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig ECOGYM att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§ 12. Dopning

ECOGYM har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 13. Praktiska ändringar

ECOGYM förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider och förnyelse av utrustning. ECOGYM förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

§ 14. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av ECOGYM kommer detta att meddelas av ECOGYM. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till ECOGYM och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

§ 15. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad på minst 3000 sek!

§ 16. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

§ 17. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via ECOGYM, hemsidan eller mail. Vid reklamation vänligen kontakta vår kundservice.

§ 18. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

Kontakt: Ångerrätt vid köp på internet/ Reklamation
ECOGYM Kundservice
Mån-fre (helgfria dagar) 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00
0704 05 82 90
info@ecogym.se
www.ecogym.se